epubcatalog logo

הארבע

הארבע

סקוט גולוויי

כתר

להשיג בחנויות הבאות:

דווח על בעיה בספר

ז'אנר: ניהול ועסקים

לכל אחד, כמעט, נדמה שהוא מבין איך אמזוׁן, אפּל, פייסבּוק וגוׂגל נעשו לחברות המשפיעות ביותר בעולם כיום. מה סוד הצלחתן וכוחן של הארבע? איך הן חודרות לכל פינה בחיינו? מי מהן תגיע ראשונה להיות חברה של טריליון דולר? מדוע שוק המניות סולח להן על חטאים שהורסים חברות אחרות? איך הן חדרו לחיינו באופן כה מושלם עד שכמעט אי אפשר לחמוק מהן או להחרים אותן? האם אפשר עדיין לעמוד בדרכן, לבלום ולרסן אותן? איש, כמעט, לא הצליח להגיע לתובנה מלאה על התופעה.סקוט גולוויי הצליח. בסגנון אישי, שווה לכל נפש, הוא עונה על כל השאלות האלה ועל רבות אחרות. הוא מתאר את עלייתן של הארבע, מסביר את דרכי פעולתן ואת סודות שליטתן בשוק.
גולוויי מראה כיצד ארבע החברות משתמשות בצרכים הרגשיים שלנו, שמלווים אותנו עוד מימי אבותינו הקדמונים שגרו במערות, במהירות ובהיקף שאחרים לא הצליחו להגיע אליהם, ומייעץ כיצד עלינו לנהוג בחיינו ובקריירה שלנו בעידן הארבע.
מי שרוצה להתחרות בהן, לעשות איתן עסקים או פשוט לחיות בעולם שהן שולטות בו, חייב להבין אותן. הארבע, הדי אן איי הסמוי של אמזוׁן, אפּל, פייסבּוק וגוׂגל, יעזור לכם להבין.

סקוט גולוויי הוא פרופסור לשיווק בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת ניו יורק, סופר, מרצה מבוקש ואיש עסקים מצליח ועתיר ניסיון.