epubcatalog logo

חיפוש מתקדם  -  הנקראים ביותר  -  רבי המכר

 לחזור אלייך

לחזור אלייך

טל אשרוב

ePublish הוצאת ספרים אלקטרונית

Catalog entry date: 11-08-2016

Last modification date: 17-07-2016

Purchase in following stores:

Report problem with book

Genre: שירה


כל אחד מהשירים בספרון קטן זה נכתב מתוך כוונה מלאה לעזור לכל

האהבה, שהיא החומר היוצר של כל מה שקיים, וכל אחד מאיתנו

האהבה המוצפנת בגרעין לבבכם, בשורש נשמתכם ובכל תא בגופכם.

אני נושאת תפילה, שתוך כדי קריאת ספר זה, תאפשרו למילים

להדהד בליבכם, ולהזכיר לכם שאתם כבר שלמים, ראויים ואהובים,

מי שקורא אותו- להיזכר באהבה.

בכלל זה.

מעצם היותכם.

תודה.