epubcatalog logo

חיפוש  -  הנקראים ביותר  -  רבי המכר

קברי צדיקים

קברי צדיקים

הרב יצחק כהן

שערי זהר - הוצאה לאור

ת. כניסה לקטלוג: 22-05-2019

ת. עדכון אחרון: 19-05-2019

להשיג בחנויות הבאות:

ז'אנרים: יהדות, תורה, מיסטיקה, זוהר הקדוש, סגולות

בספר‭ ‬‮"‬קברי‭ ‬צדיקים‮"‬‭ ‬נעסוק‭ ‬בזוהר‭ ‬הקדוש‭ ‬עם‭ ‬ביאור‭ ‬מתוק‭ ‬מדבש, מתוך‭ ‬קונטרס‭ ‬קברי‭ ‬צדיקים. 
נלמד‭ ‬בעניין‭ ‬הסגולה‭ ‬שיש‭ ‬בקברי‭ ‬הצדיקים‭ ‬בפרט, וקברי מֵתֵי‭ ‬ישראל‭ ‬בכלל‭.‬

אדם‭ ‬שנפטרו‭ ‬אביו, אמו, קרוב‭ ‬משפחתו‭ ‬והוא‭ ‬עולה‭ ‬לציון, עולה‭ ‬לקבר‭ ‬‮—‬‭ ‬מה‭ ‬עושים‭ ‬שם‭ ‬בבית‭ ‬קברות, איך ‬פועלים, איך מתפללים‭ ‬ואיך‭ ‬משיגים‭ ‬ישועה‭ ‬בצורה‭ ‬הנכונה?
על‭ ‬הקשר‭ ‬של‭ ‬המתים‭ ‬אל‭ ‬החיים‭ ‬‮—‬‭ ‬אלינו‭.‬
איזה‭ ‬מתים‭ ‬יודעים‭ ‬בצער‭ ‬שלנו‭ ‬ויש‭ ‬להם‭ ‬אפשרות‭ ‬להתפלל‭ ‬עלינו? ואיזה‭ ‬נפטרים‭ ‬ומתים‭ ‬יודעים‭ ‬בצער‭ ‬שלנו, אבל אין‭ ‬להם‭ ‬אפשרות‭ ‬להתפלל‭ ‬עלינו‭?‬

בספר‭ ‬הלכות‭ ‬וידיעות‭ ‬בענייני‭ ‬בית‭ ‬הקברות, איזה‭ ‬זמן‭ ‬מסוגל‭ ‬לעלות‭ ‬על‭ ‬קברי‭ ‬צדיקים? ואיזה‭ ‬זמן‭ ‬אין‭ ‬לעלות‭ ‬על‭ ‬קברות‭ ‬בכלל‭?‬
נלמד‭ ‬מי‭ ‬ראוי‭ ‬ללכת‭ ‬לבית‭ ‬הקברות‭ ‬ומי‭ ‬לא?
איזה‭ ‬תנאים‭ ‬צריך‭ ‬כדי‭ ‬לעלות‭ ‬על‭ ‬הקבר‭ ‬ךהתפלל?
כיצד‭ ‬פועלים‭ ‬כשנמצאים‭ ‬על קבר?
ואיך‭ ‬נושעים‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬תפילת‭ ‬המתים‭?‬

בספר‭ ‬משולבים‭ ‬תצלומים‭ ‬עדכניים‭ ‬מהשנים‭ ‬2019-2017‭ ‬של‭ ‬קברי‭ ‬צדיקים‭ ‬בארץ‭ ‬ישראל‭.‬

הספר‭ ‬הוא‭ ‬תמלול‭ ‬שיעור‭ ‬תורה‭ ‬בנושא‭ ‬‮"‬קברי‭ ‬צדיקים‮"‬‭ ‬מאת‭ ‬הרב‭ ‬הגאון‭ ‬יצחק‭ ‬כהן‭ ‬שליט"א, עורך‭ ‬ומגיה‭ ‬ומגיד‭ ‬שיעור‭ ‬ותיק‭ ‬במערכת‭ ‬‮"‬מתוק‭ ‬מדבש‮"‬‭.‬