epubcatalog logo

חיפוש  -  הנקראים ביותר  -  הנמכרים ביותר  -  פרסום בקטלוג

הצטרפות לקטלוג

כל חנות ספרים דיגיטליים או סופר פרטי  שיש להם ספרי EPUB מוזמנים להצטרף לקטלוג. על מנת להצטרף לקטלוג, יש לשלוח ספרים לענן של הליקון, ניתן לשלוח לענן של הליקון גם במקביל לשליחה לאפליקציה אחרת של החנות.

לפרטים נוספים פנו להליקון בכתובת info@heliconbooks.com

סופר\ת עצמאית שיש לו\לה דף מכירה בהליקון כבר נמצאים בקטלוג.

ספרים שלא הופקו ע"י הליקון סביר להניח שיהיה צורך לקבל מק"ט הליקון עבורם, זו פעולה חד פעמית לכל ספר הכוללת שליחת הספר להליקון וקבלתו חזרה עם מק"ט הליקון מוטבע בספר. הסיבה לדרישה זו היא שמרבית הספרים המופקים בארץ מופקים עם מק"ט אקראי. הענן של הליקון משתמש במק"ט על מנת לזהות את הספר והיו מקרים של זיהוי שגוי עקב מספר אקראי שחזר על עצמו בשני ספרים שונים.