epubcatalog logo

חיפוש מתקדם  -  הנקראים ביותר  -  רבי המכר

חינוך הומני בעידן דיגיטלי פוסט־מודרני

חינוך הומני בעידן דיגיטלי פוסט־מודרני

עוזי מלמד

ספרי ניב

Catalog entry date: 19-05-2020

Last modification date: 18-05-2020

Purchase in following stores:

Report problem with book

פִּתחו את הסכר ואפשרו לרעיונות יצירתיים לזרום באלף יובלים.המורים והמנהלים רוצים ויכולים לחדש את פני החינוך ולהוביל
אל ההווה. "תנו להם כנפיים, והם יניפו את מערכת החינוך
למרומים ויישאו עימם את התלמידים" – כך מבקש מחבר הספר
מקברניטי החינוך ובה בעת מציע דרך להניע את ספינת החינוך מן
העידן שחלף אל עבר העתיד, שהוא כבר מזמן כאן.
בחלקו הראשון של הספר מצייר הכותב את המאפיינים של מערכת
החינוך הארכאית כפי שהיא היום, ואת תמונת החינוך כפי שהיא צריכה
להיות במילניום השלישי.
בחלקו השני של הספר מנתח המחבר את המדיניות של שרי החינוך
מאז שנת 2000 ומסביר למה ספינת החינוך מיטלטלת ועדיין סובבת
על מקומה ולא נעה אל הקִדְמה.
בחלקו השלישי של הספר מתווה המחבר את הדרכים שיש בהן כדי
להניע את המערכת אל החדש, כאשר את עיקר יהבו הוא תולה באנשי
החינוך שבכוחם לשחרר את הספינה התקועה במקומה.
מחבר הספר, ד"ר עוזי מלמד, היה בעברו מורה, מנהל בית ספר,
סמנכ"ל הממונה על הפדגוגיה והטכנולוגיה ברשת אורט, מנהל פדגוגי
של תוכנית התקשוב הארצית, מנכ"ל המרכז להוראת המדעים
במכון ויצמן, מנהל פדגוגי של בית ספר להכשרת מנהלים באוניברסיטת
תל־אביב, הוביל את צוות המידענות של משרד החינוך ואת צוות
תכנון התאמת המכללות למאה ה־ 21 , שימש כיו"ר הוועד המנהל
של מכון מופ"ת למחקר ולפיתוח תוכניות בהכשרת עובדי
חינוך והוראה במכללות להכשרת מורים.