epubcatalog logo

חיפוש מתקדם  -  הנקראים ביותר  -  רבי המכר

הזמן הזה I, II

הזמן הזה I, II

אלבר קאמי

הוצאת ספרים כרמל

Catalog entry date: 19-10-2018

Last modification date: 26-03-2018

Purchase in following stores:

Report problem with book

Genre: פילוסופיה

אלבר קאמי (1960-1913), ספור ומחזאי, עיתונאי וכותב מסות, היה מעורב בכל מאודו בפוליטיקה של זמנו. כתב ב"קומבָה" ("מאבק"), הבטאון המרכזי של מחתרת ההתנגדות לכיבוש הנאצי בצרפת ושימש עורכו הראשי.קובצי הזמן הזה שבחר וערך מתווים גיבוש של חשיבה ערכית ופוליטית בד בבד עם תגובה לענייני השעה, ובהם: הקרע האידאולוגי והאישי עם ז'אן פול סארטר והאקזיסטנציאליסטים; חיזוק תנועת השלום למניעת הישות מלחמת עולם; מלחמתו בגזענות; הפולמוס עם הכנסייה הקתולית כל שתיקתה לנוכח אֵימי מלחמת העולם השנייה ומשטר הטרור של פרנקו בספרד; התפקיד המוטל על האמן והסופר; מורשת הרזיסטאנס; הקמת מדינת ישראל.בעיני אלבר קמאי, המילים "פוליטיקה" ו"מוסר" אינן מנוגדות.