epubcatalog logo

חיפוש מתקדם  -  הנקראים ביותר  -  רבי המכר

האידיוטים - אנרכיסט

האידיוטים - אנרכיסט

ג'וזף קונרד

נהר ספרים

Catalog entry date: 15-04-2017

Last modification date: 08-01-2016

Purchase in following stores:

Report problem with book

Genre: סיפורת עברית

"האידיוטים הם־הם אפוא השורדים בסופו של דבר, הם הנעים בחירותמוחלטת על פני האדמה ובמרחב השדות, סופגים את העולם בעיניהםהרואות־לא־רואות, משוטטים בדרכים, מתמזגים עם הצמחייה, כמוהיו חלק בלתי נפרד מהטבע: 'ראשיהם השחורים והגזוזים בצבצומתוך חומת הפריחה הזעירה והשופעת בצהוב עז'. טבע היקום מטמיעאותם בקרבו גם אם טבעם של 'לבבות נבערים' דוחה אותם מעליו."[רוני אמיר, מתוך אחרית הדבר ל"האידיוטים"]"בחיפושיו אחר פרפרים נדירים מוצא המספר את מי שמכונה'האנרכיסט מברצלונה', מכונאי ספינות שמיטיב לנווט סירות בלבים, אבל לא את חייו. אמנם, הוא לא בדיוק אנרכיסט ולא מברצלונה,רק בעל לב חם וראש חלש. נאיבי, אם תרצו.אנשים נאיביים מאמינים לפרסומות שמוכרות להם תמצית בשרחסרת טעם, ולעסקנים פוליטיים שמוכרים להם מלחמות בעוולותהחברה. בשני המקרים, האנשים הנאיביים הם שמשלמים את המחירהגבוה ביותר — אם בבריאותם ואם בחירותם."[ניצה פלד, מתוך אחרית הדבר ל"אנרכיסט"]שני סיפורים מהצד האפל של החיים — פרי עטו של סופר ענק.