epubcatalog logo

חיפוש מתקדם  -  הנקראים ביותר  -  רבי המכר

מותו של שאפתן

מותו של שאפתן

אונורה דה בלזק

נהר ספרים

Catalog entry date: 13-10-2018

Last modification date: 25-06-2015

Purchase in following stores:

Report problem with book

Genre: סיפורת מתורגמת

z מרקאס הוא — במונחים של ימינו — עיתונאי פוליטי שמנסה לשנות את פני הפוליטיקה בתקופתו, או אם תרצו, לעשות "פוליטיקה אחרת", נקייה וחפהמאינטרסים אישיים ואנוכיים. כדי להצליח במשימה הזאת שהטיל עליו צומצפונו, מרקאס חובר לאישיות פוליטית בכירה בתור מעין "לוֹבּיסט"פרלמנטרי. בתחכום רב הוא חודר למענו לשורות האופוזיציה כסוכן השפעהסמוי, כדי לנטרל ביקורת ואף לקצור דברי שבח לשר שלו אפילו משורותהמתנגדים — אבל השר בוגד בו ברגע שהשיג את מטרתו: הוא אינו ממלא אתהבטחותיו ומשליך אותו לכלבים. מרקאס גורם אמנם לנפילתו הפוליטית שלהפוליטיקאי השפל הזה, אך הוא עצמו מידרדר לתהום, שורד בקושי וחי כענימרוד בעליית גג של בית מלון כשכנם של שני סטודנטים שעִמם הוא מתיידדושאותם הוא מבקש להציל מעתיד־ללא־עתיד. ]...[ אך גם בעִתות המצוקההקשה ביותר, מרקאס, המפציר בידידיו הצעירים להגר מצרפת, הוא עצמו אינובוגד בעקרונותיו. אותו פוליטיקאי בוגדני מנסה — ללא בושה — לגייסו שוב,ומבטיח לו הר של הבטחות, כולל הסדרת בחירתו כחבר הפרלמנט. אבל מרקאסמסרב. בעיקשות ובקשיחות טהורה הוא שומר על ניקיון מצפונו — ומחוסלסופית. אבל מדוע? תשובתו של בלזק ברורה וחדה: מרקאס היה עֵד לחיבורהחולני והמעוות ולקשר הציני וההרסני בין הון לשלטון, בין עיתונות לשלטון,בין בעלי אינטרסים פיננסיים שחוברים יחדיו למטרה אחת: שוד הקופההציבורית והשגת כוח ועוצמה כלכליים. מרקאס מתריע נגד התופעות הללו,מזהיר בכל כוחו מפני המשמעויות החברתיות והלאומיות שתהיינה להרסתקוותיו של הדור הצעיר, של אותם צעירים מוכשרים אך מחוסרי אמצעיםשעתידם נחסם. אבל איש אינו שועה לאזהרותיו, והוא משלם את המחיר. [...]